thumbnail_IMG_5431.jpg

Wat is coaching 

met paarden

Coaching met paarden is een directe vorm van coaching waarbij je snel tot de kern van een probleem of uitdaging komt. Door de interactie met het paard komen patronen in je denken en doen naar voren. De coach geeft observaties terug en stimuleert je tot zelfreflectie en het maken van een vertaalslag naar je dagelijks leven. Je leert door te ervaren en krijgt de mogelijkheid om dingen op een nieuwe manier uit te proberen. Je gaat niet in een stoel zitten en praten, maar je gaat aan de slag. Voorbeelden van thema’s die naar voren komen in een coachsessie met paarden zijn leidinggeven, interactie met anderen, lichaamsbewustzijn, daadkracht, samenwerking en sensitiviteit.

thumbnail_bara en orka rennen v2.jpg

De kracht van paarden

Paarden zijn afhankelijk van de bescherming van hun kudde om te overleven in het wild. Ze zullen er dan ook alles aan doen om de groep in evenwicht te houden. Het is daarbij niet het hoogste doel om leider van de kudde te worden, maar dat de kudde een goede leider heeft. Ieder paard binnen de kudde heeft zijn eigen kwaliteit en daarmee zijn eigen rol. De natuurlijke behoefte van een paard om samen te werken en een betrouwbare leider te zoeken geeft op unieke wijze inzicht in onze gedragspatronen. De paarden kennen namelijk geen maatschappelijk norm, ze zullen je niet als leider zien omdat je een duur pak draagt of een uitgebreid cv hebt. Ze zien je voor wie je bent.

IMG_4313.jpg

jouw lichaamstaal

Paarden zijn constant alert op signalen en observeren hun omgeving nauwkeurig. Ze nemen zowel bewust als onbewust gedrag waar. Zo reageren ze bijvoorbeeld op angst, enthousiasme, spanning of verdriet. Als jouw gedrag niet overeenkomt met wat je voelt en denkt zal een paard dit als verwarrend ervaren en hierop reageren. 

Het zijn deze kwaliteiten die een coachsessie met paarden zo waardevol maakt.